Atrakcje w gminie Ziębice. Klasztor w Henrykowie - ZabkowickieInfo.pl

Atrakcje w gminie Ziębice. Klasztor w Henrykowie

Zespół klasztorny jest jednym z najokazalszych pocysterskich zespołów w tym regionie Polski. Jak wyglądały losy tego pięknego obiektu w przeszłości?
fot. Fallaner | www.wikipedia.org

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Henrykowie położony jest w gminie Ziębice w powiecie ząbkowickim. Jest to jeden z najbardziej okazałych i najpiękniejszych pocysterskich zespołów klasztornych. Jego początki sięgają 1222 roku, gdy Henryk I Brodaty wydał zgodę na budowę zakonu Cystersów w Henrykowie.

Zobacz też: Historia Ziębice. Dzieje miejscowości do XIV wieku

Pomimo tego, że uposażenie było dość skromne, klasztor prężnie się rozwijał, tym samym powiększając swój stan. Najazd mongolski w 1241 roku spowodował spore zniszczenia, po których szybko rozpoczęto odbudowę budynku. Cystersi henrykowscy z roku na rok umacniali swoje pozycje w tej części Polski, a ich dochody pochodziły głównie z działalności rzemieślniczej oraz dóbr ziemskich. Wojny husyckie trwające w opactwie od 1427 do 1430 roku przyniosły wiele strat. Budynek został spalony i splądrowany, a mnisi w nim mieszkający musieli uciekać do pobliskich miejscowości. Kolejnych zniszczeń dokonały wojska Zygmunta von Reichenaua w 1438 roku oraz w 1459 roku najazdy wojsk czeskich.

Zobacz też: Historia Ząbkowice Śląskie. Losy miejscowości od 1932 roku

Klasztor zaczął się sukcesywnie rozwijać od XVI wieku, jednak wojna trzydziestoletnia ponownie to przerwała. Po jej zakończeniu przypadają największa lata świetności klasztoru. W tym okresie powstały najcenniejsze zabytki ruchome, ołtarz główny, dzieła i rzeźby wielu znakomitych artystów Śląskich.

Niestety kolejne wojny przyczyniły się do zahamowania rozwoju klasztoru, co w 1810 roku spowodowało jego likwidację. W 1949 roku opactwo powróciło w ręce cystersów i stopniowo rozpoczęto jego odbudowę. 25 września 1990 roku pomieszczenia klasztorne przeznaczono na urządzenie oddziału Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego dla kleryków I roku, który funkcjonował do 2018 roku. Ponadto w obiekcie zorganizowano Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Edmunda Bojanowskiego.

Zobacz też: Atrakcje Bardo. Organy Eberharda

Źródło: Media

Więcej z ZabkowickieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *