Starosta Ząbkowicki ogłosił przetarg na dzierżawę gruntu - ZabkowickieInfo.pl

Starosta Ząbkowicki ogłosił przetarg na dzierżawę gruntu

Działka należy do Skarbu Państwa i przeznaczona jest do użytku rolniczego. Sprawdź dane techniczne gruntu w Szklarach.
fot. pixabay.com

Starosta Ząbkowicki ogłosił trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu bez zabudowań w Szklarach. Teren jest własnością Skarbu Państwa.

Działka oznaczona jest w ewidencji gruntów obrębu Szklary, na AM-1 jako działka nr 368/74 o powierzchni 0,2198 ha (opis użytków: grunty orne, ozn. użytk. RIIIa), (KW- SW1Z/00046235/1) i przeznaczona jest do użytku rolniczego. Dodatkowe informacje: Granica strefy ochrony krajobrazu kulturowego/ granica strefy ochrony archeologicznej.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (opłata roczna) wynosi: 77,00 zł.

Przetarg odbędzie się 10 września 2021 roku o godzinie 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5 – sala nr 209. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 zł na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie w terminie do dnia 03 września 2021 roku.

Uczestnicy przetargu powinny wylegitymować się dokumentem tożsamości. Przystępującemu do przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 lat.

>