Jest wykonawca przetargu na budowę drogi w Pawłowicach - ZabkowickieInfo.pl

Jest wykonawca przetargu na budowę drogi w Pawłowicach

Gmina Ząbkowice Śląskie wybrała wykonawcę przetargu na budowę drogi w Pawłowicach.
fot. zabkowiceslaskie.pl

Wybrano wykonawcę nowej drogi w Pawłowicach, która ma prowadzić do gruntów rolnych. Inwestycja podzielona jest na etapy, a pierwszą firmą, która wykona zadanie jest BUDBIS Sp. Z o.o. Sp. K. z Nysy. Była to trzecia oferta, a gmina wybrała właśnie ją, ponieważ była najkorzystniejsza.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Wyboru dokonano zgodnie z art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019r. t.j. ze zm./, ponieważ oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: BUDBIS Sp. Z o.o. Sp. K. Nysa otrzymała najwyższą ilość punktów w świetle kryteriów przyjętych w ogłoszeniu oraz SWZ. Spełnia wymogi określone przez Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą.

Nowa droga zostanie wybudowana w ramach zamówienia publicznego pn.: Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych. Inwestycja poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców gminy.

Więcej z ZabkowickieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.