Gmina Ząbkowice Śląskie pomaga osobom z niepełnosprawnościami - ZabkowickieInfo.pl

Gmina Ząbkowice Śląskie pomaga osobom z niepełnosprawnościami

Gmina Ząbkowice Śląskie realizuje dwa projekty dedykowane osobom z niepełnosprawnościami.
fot. pixabay.com

Opieka Wytchnieniowa

W ramach programu Gmina Ząbkowice Śląskie planuje objąć usługami opieki wytchnieniowej troje dzieci oraz troje dorosłych w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania. Oznacza to, że zatrudnionych zostanie 6 opiekunów, którzy przez cały rok, w wymiarze 120 godzin, będą pomagać w zajmowaniu się osobami z niepełnosprawnościami.

Gmina Ząbkowice Śląskie pozyskała na ten cel 29 335,20 zł.

Program przeznaczony jest dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W ramach projektu zatrudnionych zostanie 12 asystentów, którzy otoczą wsparciem dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne). Zaplanowano pomoc dla 24 osób przez 33 godziny miesięcznie przez 10 miesięcy w roku 2021. Zatrudnionych zostanie 12 asystentów.

Gmina Ząbkowice Śląskie pozyskała kwotę 331 795,80 zł na projekt.

Asystent pomoże:

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe),
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • w nawiązaniu kontaktu czy współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).
>