Ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich - ZabkowickieInfo.pl

Ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich

To już ostatnia sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich w 2021 roku. Podczas spotkania przyjęto uchwały dotyczące planów na rok 2022.
zabkowiceslaskie.pl

Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Rady Miasta Ząbkowic Śląskich podjęto decyzje, które pozytywnie wpłyną na rozwój gminy Ząbkowice Śląskie.

Głównym tematem sesji były plany pracy Komisji oraz Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich na 2022 rok. Ponadto przyjęto projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Ustalono również przyjęcie ustawy dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie, co wpłynie na rozwój budownictwa wielorodzinnego.

Ponadto radni przyjęli projekt w sprawie nawiązania współpracy z miastem oraz gminą Kańczuga. Przyczyni się to do nowych wspólnych projektów z gminą w województwie podkarpackim, wymianę wspólnego dorobku kulturowego i środowisk artystycznych.

Zaakceptowanie również projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok.

Więcej z ZabkowickieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.