Konkurs na "Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną" - ZabkowickieInfo.pl

Konkurs na “Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”

Konkurs na "Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną" trwa do piątku, 26 marca. Ziębickie Centrum Kultury zachęca również do wzięcia udziału w konkursie "Komiks Wielkanocny" oraz "Wielkanocny Zajączek".
pixabay.com

Święta Wielkanocne coraz bliżej. Z tej okazji Ziębickie Centrum Kultury zorganizowało liczne konkursy związane z najważniejszym świętem religii chrześcijańskiej.

Wielkanoc 2021

W tym roku Wielkanoc przypada na czwartego kwietnia. To najstarsze i najważniejsze chrześcijańskie święto. Wielkanoc jest świętem ruchomym. Swoją nietypowość zawdzięcza fazom księżyca.

Więcej na ten temat przeczytasz na portalu NoweMedium:

“Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”

Termin i warunki dostarczenia prac:

1. Podpisane palmy (imię i nazwisko / nazwa organizacji; numer telefonu kontaktowego) należy dostarczyć do Ziębickiego Centrum Kultury do dnia 26.03.2021 r. do godziny 10:00 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zck.ziebice.pl
2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Ziębickim Centrum Kultury oraz pod numerem telefonu 74 8 191 219 wew. 1.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą ocenione.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszenia, który dostępny jest na stronie internetowej Ziębickiego Centrum Kultury www.zck.ziebice.pl.

Przedmiot konkursu:

1. Przedmiotem Konkursu, który będzie podlegał ocenie będą: Palmy Wielkanocne oraz sposoby ich wykonania promujące lokalne dziedzictwo kulturowe.
2. Każdy Uczestnik Konkursu zgłasza 1 pracę. Palma nie może przekroczyć 4 m. wysokości.
3. Prace i zgłoszenia niezgodne z regulaminem, dostarczone po terminie lub zniszczone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia nie będą brały udziału w Konkursie.

Więcej informacji znajdziesz w regulaminie.

“Komiks Wielkanocny”

Warunki udziału w konkursie:

 1. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.
 2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie jedna osoba – uczeń szkoły podstawowej – mieszkaniec Gminy Ziębice.
 3. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Format pracy A-3. Na jednej planszy powinny znajdować się minimalnie 3 okienka sceniczne.
 4. Prace należy oznaczyć w sposób trwały następującymi danymi:
  a) imię i nazwisko wykonawcy,
  b) adres,
  c) imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna oraz numer telefonu kontaktowego.

Termin składania prac:

Prace konkursowe należy złożyć do 26.03.2021r. w siedzibie Organizatora (ZCK – Wojska Polskiego 10, 57- 220 Ziębice) oraz w filii bibliotecznej w Czerńczycach (Czerńczyce 28c, 57-220 Ziębice).

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

“Zajączek Wielkanocny”

Warunki udziału w konkursie:

 1. Technika wykonania prac: Zadaniem uczestników jest wykonanie zajączka wielkanocnego w formacie przestrzennym, dowolną techniką plastyczną.
 2. Zajączka można wykonać z dowolnych materiałów np.: masy papierowej, plasteliny, modeliny, gliny papieru, tkanin wytworów natury (siano, słoma, gałęzie, kora drzew), sznurków, włóczki, waty itp.
 3. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie jedna osoba–uczeń szkoły podstawowej–mieszkaniec Gminy Ziębice.
 4. 4)  Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
 5. 5)  Prace należy oznaczyć w sposób trwały następującymi danymi:
  a)  imię i nazwisko wykonawcy;
  b)  adres;
  c)  imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna oraz numer telefonu kontaktowego.

Termin składania prac:

Prace konkursowe należy składać do 26.03.2021r. w siedzibie Organizatora (ZCK – Wojska Polskiego 10, 57- 220 Ziębice) oraz w filii bibliotecznej w Czerńczycach (Czerńczyce 28c, 57-220 Ziębice).

Treść regulaminu znajdziesz pod tym linkiem.

Ziębickie Centrum Kultury

Więcej z ZabkowickieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *