Kolejne dotacje dla Gminy Ząbkowice Śląskie - ZabkowickieInfo.pl

Kolejne dotacje dla Gminy Ząbkowice Śląskie

Gmina Ząbkowice Śląskie otrzymała kolejne dotacje na rozwój rekreacji. Dofinansowanie pozwoli na stworzenie nowych miejsc dla turystyki rowerowej w Bobolicach, Jaworku i Tarnowie.
pixabay.com

5 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD “Qwsi”, na którym oceniono, wybrano i ustalono kwotę wsparcia dla grantów złożonych w ramach projektu „Wioski Tematyczne na Ziemi Ząbkowickiej”.

Portal Informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie

Gmina Ząbkowice Śląskie w ramach projektu pn.: Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Ząbkowice Śląskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 64 800 zł.

Rozwój turystyki rowerowej

Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wykonane zostaną strefy rekreacji dla turystyki rowerowej w Bobolicach, Jaworku i Tarnowie.

Teren zostanie utwardzony kostka betonową, a na miejscu pojawią się:

  • dwa ławostoły,
  • kosze na śmieci,
  • stacja naprawcza rowerów,
  • tablice informacyjne, na których pojawią się mapy tras rowerowych,
  • lampy solarne.

W celu bezpieczeństwa oraz zapobieganiu przejawów wandalizmu na miejscu pojawią się fotopułapki.

To kolejne miejsce rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców gminy oraz turystów, dające wiele możliwości rozwoju oraz organizacji rajdów rowerowych czy wycieczek indywidualnych.

>