Atrakcje w powiecie ząbkowickim. Relikty średniowiecznego zamku w Bardzie - ZabkowickieInfo.pl

Atrakcje w powiecie ząbkowickim. Relikty średniowiecznego zamku w Bardzie

Zamek najprawdopodobniej wybudowano w XIII wieku. Mógł zostać zniszczony podczas wojen husyckich, a następnie w 1598 roku przez tzn "Obryw Bardzki". Obecnie pozostały po nim mury w wysokości około 1 metra.
fot. Jacek Halicki | wikipedia.org

Brak udokumentowań oraz wzmianek dotyczących dawnego zamku nie pozwala na dokładne określenie chronologii wydarzeń oraz losów zamku. Najprawdopodobniej wybudowano go w okolicy XIII wieku i pełnił funkcję straż­ni­cy. W latach 1419 – 1434, podczas trwania wojen husyckich mógł zostać mocno zniszczony, spalony oraz opuszczony.

24 sierp­nia 1598 miał miejsce tzw. “Obryw Bardzki”, czyli osuwisko mas skalnych na zachodnim stoku Kalwarii nad Przełomem Bardzkim. Prawdopodobne jest to, że właśnie w tym momencie zamek całkowicie runął na strome zbocza. W kolejnych latach zamek stopniowo zaczął zarastać laskiem. W latach 1982– 1991 przeprowadzono badania terenu, które umożliwiły odnaleźć mnóstwo przedmiotów po byłych mieszkańcach zamku. Większość z nich była ceramiką i metalem. Jednak udało się także znaleźć monety pra­skie Jana Luk­sem­bur­czy­ka pochodzące z XIV wieku.

Zobacz też: Atrakcje w powiecie ząbkowickim. Ruiny zamku w Ciepłowodach

Pozostałości po zamku

Obecnie pozostałości po zamku są dość widoczne. Pomimo tego, że zachowały się tylko nieliczne mury, porośnięte trawą o wysokości około 1 metra, to wciąż pozwalają zorientować się, że przed wieloma laty był to dużych rozmiarów zamek.

Zobacz też: Atrakcje w gminie Ziębice. Zamek w Witostowicach

Źródło: Media

Więcej z ZabkowickieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *