Zator śryżowy na Nysie Kłodzkiej został udrożniony - ZabkowickieInfo.pl

Zator śryżowy na Nysie Kłodzkiej został udrożniony

Dzisiaj zator śryżowy na Nysie Kłodzkiej w Bardzie został usunięty. Stan wody w rzece jest stabilny, ale sytuacja jest stale monitorowana.
fot. wikimedia.pl

8 lutego IMGW we Wrocławiu wydało ostrzeżenie, w którym poinformowało o podwyższonym stanie Nysy Kłodzkiej. Podwyższony stan wody w rzece spowodowany był zatorem śryżowym. Pisaliśmy o tym tutaj.

Sytuacja przez cały czas była monitorowana, a 10 lutego odbyło się spotkanie, na którym prowadzono rozmowy, dotyczące aktualnej sytuacji na Nysie Kłodzkiej. Postanowiono na nim o rozbiciu zatoru przy użyciu ciężkiego sprzętu. Więcej na ten temat tutaj.

Zator udrożniony

Poziom wody utrzymywał się na poziomie 250 cm. Sytuacja jest już pod kontrolą. Zator śryżowy został udrożniony.

Sytuacja na rzece jest stabilna i nie ma zagrożenia niebezpieczeństwem zalania przyległych terenów. Poziom wody na wodowskazie Bardo od kilku dni utrzymuje się na tym samym poziomie, poniżej stanu alarmowego, a przepływy wody w Nysie Kłodzkiej maleją.

Poinformowali pracownicy Wód Polskich.

Stan poziomu wody w Nysie Kłodzkiej na dzień 12 lutego, godz. 10 wynosił 231 cm.

>