XLII posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich - ZabkowickieInfo.pl

XLII posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

Wczoraj, 25 marca, odbyła się XLII Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich VIII kadencji, na której m.in. podjęto uchwałę w sprawie pozbawienia Księdza Kardynała Gulbinowicza tytułu "Honorowy Obywatel Ząbkowic Śląskich".
Portal Informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie

Ze względu na trzecia falę i coraz to więcej zakażeń, posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbyło się w formie hybrydowej.

Na sesji przyjęto uchwały dotyczące m.in.: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale także podjęto decyzję w sprawie uchwały dotyczącej pozbawienia Księdza Kardynała Gulbinowicza tytułu Honorowy Obywatel Ząbkowic Śląskich.

Dzięki przyjęciu uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, 72 Mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie (którzy złożyli wnioski) otrzyma dotację na wymianę źródeł ciepła w ramach programu Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego.

Kardynał Henryk Gulbinowicz został pozbawiony tytułu Honorowy Obywatel Ząbkowic Śląskich

W związku z kontrowersyjnymi doniesieniami na temat duchownego, Watykan nałożył na niego karę. Stolica apostolska, po przeprowadzeniu dochodzenia, zakazała kardynałowi uczestniczenia w jakiejkolwiek celebracji lub spotkaniu publicznym, używania insygniów biskupich oraz pozbawiła go prawa do nabożeństwa pogrzebowego w katedrze i pochówku w katedrze. Decyzja ta miała związek z m.in. z molestowaniem seksualnym.

Watykan nakazał również Gulbinowiczowi wpłacenia odpowiedniej sumy pieniędzy jako darowizny na działalność Fundacji św. Józefa, powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski w celu wspierania działań Kościoła na rzecz ofiar nadużyć seksualnych, pomocy psychologicznej oraz prewencji i kształcenia osób odpowiedzialnych za ochronę nieletnich.

Ksiądz otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Ząbkowic Śląskich 13 maja 2010 roku. Rada Miejska przegłosowała uchwałę i odebrała Gulbinowiczowi ten prestiżowy tytuł.

Takie same uchwały podjęły już miast i gmin m.in. w Strzelinie, Białymstoku i Wrocławiu oraz w Ziębicach (6 listopada 2020 roku).

Więcej z ZabkowickieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.