Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - ZabkowickieInfo.pl

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie zgłosili zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ścieków, powinni zrobić to w najbliższym czasie.

Zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG ( t.j. Dz.U.2016.250), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Osoby, które jeszcze nie zgłosiły swojego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni, powinny wypełnić druk i dostarczyć go do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w najszybszym terminie.  

Wypełnione druki można składać:

do Urzędu Miejskiego ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie osobiście (na Biurze Obsługi Interesanta, parter – pokój nr 8), skrzynka przy wejściu do Urzędu Miejskiego, pocztą; elektronicznie w formie zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: katarzyna.szady@zabkowiceslaskie.pl, lub za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP);
u sołtysów.

link do druku zgłoszenia

>