Kolejny etap rozbudowy. S8 coraz bliżej - ZabkowickieInfo.pl

Kolejny etap rozbudowy. S8 coraz bliżej

GDDKiA złożyła kolejny wniosek o rozbudowę drogi ekspresowej S8. Do wniosku dołączono także raport do DŚU o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko.
fot. pixabay.com

W czwartek, 25 lutego złożono kolejny wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu o rozbudowanie drogi ekspresowej S8.

GDDKiA pierwszy wniosek złożyła już 4 września 2020 roku. Dotyczył on odcinka Łagiewniki – Wrocław (Magnice). Drugi wniosek złożony w połowie października zeszłego roku, dotyczył odcinka Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki, a ten w czwartek dotyczy odcinka Bardo – Ząbkowice Śląskie.

Ostatni odcinek S8, tj. Kłodzko – Ząbkowice Śląskie, z uwagi na planowaną budowę obwodnicy Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46, został podzielony na dwa mniejsze fragmenty, tj. pododcinek Bardo – Ząbkowice Śląskie (IB) oraz pododcinek Kłodzko – Bardo (IA). Dziś złożyliśmy wniosek o wydanie DŚU dla tego pierwszego.

Możemy przeczytać na stronie GDDKiA

Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach jest niezbędna do realizacji inwestycji, ponieważ ma ona wskazać sposób przebiegu drogi S8. Ponadto jest istotna w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Do wniosków o wydanie DŚU został dołączony raport o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko. Dokonano w nim analizy oddziaływania budowy S8 w zakresie hałasu, jakości powietrza i wód oraz wpływu na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie).

We wniosku określono także lokalizację i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, zakres nadzoru przyrodniczego itp.

Wniosek czeka na akceptację ze strony DŚU.

fot. GDDKiA

Więcej z ZabkowickieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *