Kolejne ząbkowickie podwórko przejdzie rewitalizację - ZabkowickieInfo.pl

Kolejne ząbkowickie podwórko przejdzie rewitalizację

Podwórko przy ulicy Głowackiego 5 przejdzie rewitalizację. Ogłoszono przetarg na wykonanie oferty.
fot. pixabay.com

W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone prace geodezyjne. Teren zostanie przygotowany pod prace rewitalizacyjne. Drzewa, które są już stare i schorowane zostaną wycięte, a w ich miejsce zostaną nasadzone nowe.

Na podwórku pojawią się elementy małej architektury: 8 ławek, 3 stoły piknikowe oraz 6 koszy na odpady. W celach bezpieczeństwa zamontowane zostaną także 4 lampy zasilane energią słoneczną.

Zakres prac budowlanych obejmie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową na ciągach pieszych, pieszo-jezdnych i miejscach postojowych, komunikacji pieszej oraz schodów terenowych z kostki betonowej.

Termin składania ofert: 19.08.2021 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert: 19.08.2021 r. godz. 10:30.
Wadium w wysokości 4000 zł.
Szczegóły zamówieniaTUTAJ

>