Gmina Bardo ogłasza konkurs. 220 tys. zł na sport - ZabkowickieInfo.pl

Gmina Bardo ogłasza konkurs. 220 tys. zł na sport

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo po raz kolejny ogłosiła konkurs na dotację na sport. Zwycięzca otrzyma 220 tys. złotych.
Sport Bardo
fot. pixabay.com

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo ogłasza konkurs, którego celem jest wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, podmiotom wymienionym w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) realizację zadań publicznych Gminy Bardo.

Stowarzyszenia mogą zgłaszać swoje oferty do 5 marca.

Rodzaj zadań

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo w zakresie: piłka nożna (kwota na realizację zadania: 135 tys. zł)

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo wśród dzieci i młodzieży w zakresie: piłka nożna (kwota na realizację zadania: 20 tys. zł)

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Potworów w zakresie: piłka nożna (kwota na realizację zadania: 25 tys. zł)

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Brzeźnica w zakresie: piłka nożna (kwota na realizację zadania: 25 tys. zł)

5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: kolarstwo górskie (kwota na realizację zadania: 15 tys. zł)

Całkowita kwota zabezpieczająca wynosi 220 tys. zł. W zeszłym roku było to 85 tyś. zł, a w 2019 roku 180 tys. zł.

Potrzebne załączniki

Szczegółowe dane dotyczące konkursu znajdziesz tutaj.
Wzór oferty.
Wzór umowy.
Wzór sprawozdania.
Wzór oferty uproszczonej.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż 12 marca 2021 roku.

Więcej z ZabkowickieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

>