Blisko 48 i pół miliona złotych na inwestycje oraz ponad 37 milionów na oświatę - ZabkowickieInfo.pl

Blisko 48 i pół miliona złotych na inwestycje oraz ponad 37 milionów na oświatę

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli przedłożony przez burmistrza Marcina Orzeszka projekt budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2022 rok.
zabkowiceslaskie.pl

Podczas sesji przyjęto także projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2022-2042. W budżecie na przyszły rok nie zabrakło także wiele innych, bardzo ważnych dla gminy zadań.

W 2022 roku samorząd planuje wykonać wiele inwestycji, m.in.:

na terenie miasta:

 • przebudowa ul. Kłodzkiej i Kamienieckiej;
 • przebudowa dróg osiedlowych;
 • przebudowa przejść dla pieszych przy ul. 1 Maja i ul. Legnickiej;
 • przebudowa ul. Jasnej;
 • utwardzenie ul. Rubinowej;
 • dokumentacja przebudowy ul. Aliantów, Długiej, Strażackiej, Bohaterów Getta, Batalionów Chłopskich;
 • dokumentacja przebudowy ul. Robotniczej i Dalekiej;
 • budowa miejsc parkingowych w centrum miasta;
 • budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3;
 • utwardzenie parkingu przy Słonecznym Parku Wodnym i Stadionie Miejskim;
 • przebudowa chodników na Os. XX-lecia;
 • termomodernizacja budynku wielorodzinnego ul. Dolnośląska 38 oraz ul. Długa 2;
 • Budowa budynku mieszkaniowego- kolejne mieszkania na wynajem (1 500 000,00 zł);
 • budowa infrastruktury technicznej na Osiedlu Owocowym;
 • budowa kanalizacji deszczowej;
 • przebudowa podwórek przy ul. Traugutta;
 • przebudowa podwórka przy ul. Ciasnej;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • uzbrojenie terenów inwestycyjnych;

na terenach wiejskich:

 • przebudowa drogi wojew. nr 382 w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem w Kluczowej;
 • przebudowa drogi gminnej w Brodziszowie;
 • przebudowa drogi gminnej w Rakowicach;
 • przebudowa drogi gminnej w Sulisławicach;
 • przebudowa drogi gminnej w Tarnowie – etap I;
 • przebudowa drogi wewnętrznej w Siodłowicach;
 • przebudowa drogi wewnętrznej w Strąkowej;
 • przebudowa dróg gminnych w Stolcu;
 • przebudowa dróg w Szklarach Huta – etap III;
 • budowa schodów na drodze nr 511 w Zwróconej;
 • przebudowa drogi wewnętrznej w Grochowiskach, Szklarach Wieś, Bobolicach, Sieroszowie, Kozińcu;
 • wykonanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Strąkowej;
 • wykonanie dokumentacji przebudowy świetlicy wiejskiej w Jaworku.

Ponadto, m. in. :

 • utworzenie infrastruktury dla przedsiębiorców – nowe miejsca pracy w Ząbkowicach Śląskich – powstanie Inkubator Przedsiębiorczości pod działalność 9 nowych firm!;
 • inwestycje w kulturę i zabytki (rewitalizacja Ratusza, Zamku, dokumentacja na przebudowę plant zamkowych);
 • inwestycje w bazę sportową (modernizacja stadionu miejskiego,  przebudowa boiska piłkarskiego);
 • inwestycje w turystykę (budowa ścieżek rowerowych i miejsc rekreacyjnych);
 • dotacje dla wspólnot mieszkaniowych i wspólnot wyznaniowych na remonty budynków.

W swojej przemowie burmistrz Ząbkowic Śląskich podkreślił, jaki cel przyświeca pracownikom samorządowym przy tworzeniu budżetu:

Rozwój  Gminy Ząbkowice Śląskie i poprawa jakości życia Mieszkańców każdego dnia jest dla nas priorytetem. Przyjęty dzisiaj budżet jest odzwierciedleniem tego, że chcemy wciąż wprowadzać nowoczesne rozwiązania i ulepszać te istniejące, że chcemy zmieniać gminę na lepsze.

Marcin Orzeszek

Więcej z ZabkowickieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

>