Z Gminy Ząbkowice Śląskie zniknie szkodliwy azbest - ZabkowickieInfo.pl

Z Gminy Ząbkowice Śląskie zniknie szkodliwy azbest

Płyty azbestowe to pozostałości lat 60 i 70. Niczym niezabezpieczona, stara powierzchnia uwalnia do środowiska szkodliwe związki, które są rakotwórcze.
fot. zabkowiceslaskie.pl

Każda gmina, starostwo lub powiat są zobowiązane, zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki do sporządzenia inwentaryzacji budynków, które zawierają azbest. Ich zadaniem jest także ocena czasu, w którym materiały azbestopochodne muszą zostać usunięte. Takie sprawozdania składane są raz w roku.

Azbest jest niemal we wszystkim, nie tylko na dachach. Często stara powierzchnia jest rakotwórcza. Takie płytki niczym niezabezpieczone są szkodliwe, nawet jeśli po prostu leżą tylko na dachu.

Wybrano wykonawcę, który usunie rakotwórczy azbest

Gmina Ząbkowice Śląskie wybrała wykonawcę zadania pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2021. Jest nim firma LOGISTYKA ODPADÓW Sp. Z o.o. z siedzibą w Bielsko Białej.

Wyboru dokonano zgodnie z art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2021r poz. 1129 t.j. ze zm./, ponieważ oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: LOGISTYKA ODPADÓW Sp. Z o.o., ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko Biała otrzymała najwyższą ilość punktów w świetle kryteriów przyjętych w ogłoszeniu oraz SWZ. Spełnia wymogi określone przez Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą.

zabkowiceslaskie.pl

Więcej z ZabkowickieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *