Atrakcje Ząbkowice Śląskie. Ruiny renesansowego zamku - ZabkowickieInfo.pl

Atrakcje Ząbkowice Śląskie. Ruiny renesansowego zamku

Zamek powstał na przełomie 1522-1532 roku. Przez lata niszczał i obecnie pozostały po nim tylko ruiny, które przechodzą konserwację, aby ich stan się nie pogorszył.
wikipedia.org

Pierwszy zamek warowny powstał na przełomie XIII i XIV wieku. Był on ważnym elementem obronnym terenów Śląska. W tym okresie zamek był oblegany przez wojska czeskie oraz węgierskie. W 1498 roku został zniszczony przez oblężenie wojsk węgierskich i od tego momentu przestał mieć istotne znaczenie.

Budowla, której obecnie możemy oglądać tylko ruiny powstała za rządów księcia ziębickiego – Karola I na przełomie 1522-1532. Obiekt posiadał elementy warowni, które zachowały się do teraz. Zamek zaprojektował wybitny architekt pochodzący z czech – Benedykt Rejt.

wikipedia.org

Podczas wojny 30-letniej zamek uległ sporemu zniszczeniu. Kolejne lata oraz wielokrotne oblężenia obiektu i pożar, spowodowały całkowite pogorszenie stanu budowli i zamek popadł w ruinę.

Pierwsze prace mające na celu zabezpieczenie pozostałości po obiekcie, przeprowadzono w latach 1958-1961. Kolejne prace zakończyły się dopiero w 2013 roku. Obejmowały one m.in. zabezpieczenie górnej części murów i zabezpieczenie baszty.

Zamek jest ruiną, natomiast przechodzi konserwacje, aby jego stan się nie pogorszył. Na terenie obiektu organizowany jest m.in. Festiwal Muzyki Folkowej FOLK-owa FIESTA.

wikipedia.org
Źródło: wikipedia.org

Więcej z ZabkowickieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *