Zmiana organizacji w Podstawowej Opiece Zdrowia - ZabkowickieInfo.pl

Zmiana organizacji w Podstawowej Opiece Zdrowia

Z dniem 16 marca wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia związane ze zmianą organizacji POZ.
pixabay.com

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca, w życie wchodzi zmiana rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Nowe zasady obowiązują od 16 marca 2021 roku.

Zamiany wynikają głównie z problemu nadużycia teleporad, które nie są w stanie w stu procentach zdiagnozować wszystkich objawów chorób. Co za tym idzie, mogą nieść negatywne skutki u dzieci i osób starszych. Rozporządzenie obejmuje właśnie dzieci do lat 6 oraz osoby powyżej 65 roku życia.

Jednocześnie z Podstawowej Opieki Zdrowia mogą skorzystać osoby, które przechodzą chorobę przewlekłą i ich stan się pogorszył lub wystąpiły nowe objawy. Także pacjenci z podejrzeniem chorób nowotworowych mogą skorzystać z POZ.

Pacjent ma prawo odmówić teleporady, wówczas musi zostać przyjęty stacjonarnie.

Kiedy można skorzystać z teleporady?

Teleporady pozostają bez zmian w przypadkach:

  • podejrzenia COVID-19 i możliwości zlecenia testu,
  • wypisywania recept,
  • wypisywania zleceń na wyroby medyczne,
  • wypisywania zaświadczeń.
>