Na sprzedaż wystawiono dawny młyn w Ząbkowicach Śląskich - ZabkowickieInfo.pl

Na sprzedaż wystawiono dawny młyn w Ząbkowicach Śląskich

Dawny młyn w Ząbkowicach Śląskich wystawiono na sprzedaż. Przetarg odbędzie się 9 czerwca 2021 roku.
Portal Informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, jaką jest dawny młyn.

Na sprzedaż wystawiono także zabudowania gospodarcze położone w Ząbkowicach Śląskich, stanowiące działki: nr 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, AM-13, obręb Centrum o łącznej powierzchni 1182 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 430 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 9 czerwca 2021 roku o godzinie 8.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 – pokój nr 5.

Po więcej informacji możesz zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 pokój nr 24 – tel. 74 8165323.

Informacje dotyczące przetargu.

>